thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc phục hồi hoạt động các phao báo hiệu số 3, 4, 5, 6 luồng hàng hải Cửa Gianh


QBH-14-2019

Vùng biển                : Quảng Bình

Tên luồng                 : Cửa Gianh

Tên báo hiệu            : Các phao số 3, 4, 5, 6

Tọa độ địa lý:          

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

3

17°42'29.2"

106°29'36.6"

17°42'25.6"

106°29'43.3"

4

17°42'26.1"

106°29'39.1"

17°42'22.5"

106°29'45.7"

5

17°42'22.4"

106°29'21.2"

17°42'18.7"

106°29'27.9"

6

17°42'17.9"

106°29'22.7"

17°42'14.3"

106°29'29.4"

 

      Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố các phao báo hiệu số 3, 4, 5, 6 luồng hàng hải Cửa Gianh;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 3, 4, 5, 6 luồng hàng hải Cửa Gianh đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

      Các thông báo hàng hải số: 263(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 03/9/2019; 265(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 04/9/2019; số 267(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 05/9/2019; 269(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 05/9/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

      Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50017, V14N0017;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website