thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc điều chỉnh vị trí hệ thống phao báo hiệu và thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Gianh


QBH-10-2018

 

Vùng biển

: Quảng Bình

Tên luồng

: Cửa Gianh

          Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc hoàn thành điều chỉnh hệ thống phao báo hiệu luồng hàng hải Cửa Gianh; Bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Gianh do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 05/11/2018.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc điều chỉnh vị trí hệ thống phao báo hiệu và thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Gianh như sau:

1. Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu số 1, 2

- Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

 17°43'00.0"

 106°30'16.1"

 17°42'56.4"

 106°30'22.7"

2

 17°42'57.1"

 106°30'18.3"

 17°42'53.5"

 106°30'25.0"

 

2. Thiết lập mới 2 phao báo hiệu 7, 9

- Tọa độ địa lý:

Số hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

7

17°42'20.3"

106°28'40.0"

17°42'16.7"

106°28'46.7"

9

17°42'27.0"

106°28'12.2"

17°42'23.4"

106°28'18.9"

 

- Tác dụng                    : Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

- Hình dạng                  : Hình tháp lưới;

- Màu sắc                     : Màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh           : Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu                       : Các chữ số “7, 9” màu trắng;

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao toàn bộ    : 5,5m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng : 4,6m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

3. Thay đổi số hiệu các phao số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và điều chỉnh vị trí phao 5, 6, 7, 8

- Các phao 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 được thay đổi số hiệu và điều chỉnh vị trí như sau:

Số

hiệu

Số

hiệu mới

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Ghi chú

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

3

1

17°42'47.3"

106°29'58.4"

17°42'43.7"

106°30'05.0"

 

4

2

17°42'44.5"

106°30'00.6"

17°42'40.9"

106°30'07.3"

 

5

3

17°42'29.2"

106°29'36.6"

17°42'25.6"

106°29'43.3"

Điều chỉnh vị trí mới

6

4

17°42'26.1"

106°29'39.1"

17°42'22.5"

106°29'45.7"

7

5

17°42'22.4"

106°29'21.2"

17°42'18.7"

106°29'27.9"

8

6

17°42'17.9"

106°29'22.7"

17°42'14.3"

106°29'29.4"

10

8

17°42'13.4"

106°28'54.3"

17°42'09.8"

106°29'01.0"

 

- Các đặc tính khác của những phao báo hiệu trên không thay đổi.

4. Hướng tuyến luồng

Tuyến luồng hàng hải Cửa Gianh có hướng tuyến như sau:

        - Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2 có hướng tuyến: 233°08' - 53°08';

        - Đoạn từ cặp phao 1, 2 đến cặp phao số 3, 4 có hướng tuyến: 228°51' - 48°51';

        - Đoạn từ cặp phao 3, 4 đến cặp phao số 5, 6 có hướng tuyến: 243°14' - 63°14';

        - Đoạn từ cặp phao số 5, 6 đến phao số 8 có hướng tuyến: 258°53' - 78°53';

        - Đoạn từ phao số 8 đến cảng Xăng dầu có hướng tuyến: 283°55' - 103°55'.

5. Độ sâu luồng hàng hải

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -4,3m (âm bốn mét ba).

Lưu ý: Dải cạn bên phải luồng dài khoảng 60m cách cặp phao 5, 6 khoảng 250m về phía thượng lưu có độ sâu từ -2,3m đến -2,9m khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.  

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website