thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc chấm dứt hoạt động phao TĐ luồng hàng hải Cửa Gianh


QBH - 07 - 2018

    Vùng biển               : Quảng Bình

    Tên luồng               : Cửa Gianh

    Tên báo hiệu           : TĐ

          - Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°43'32.6"

106°31'02.9"

17°43'28.9"

106°31'09.6"

 

       Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thu hồi phao TĐ khống chế vị trí tàu HD 2138 đắm ngoài khơi vùng biển Quảng Bình;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao TĐ khống chế vị trí tàu HD 2138 đắm chấm dứt hoạt động từ ngày 06/7/2018.

            Ghi chú: Hải đồ ảnh hưởng: VN50017, VN4N0017;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website