thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Cửa Gianh – Quảng Bình


QBH-17-2019

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Bình

: Cửa Gianh

 

Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Cửa Gianh – Quảng Bình được đo đạc và hoàn thành ngày 30/10/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Cửa Gianh – Quảng Bình như sau:

  1. Phạm vi:

            Phạm vi vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Cửa Gianh – Quảng Bình là hình quạt tròn được giới hạn từ góc 0º đến góc 165º với bán kính 01 hải lý, với tâm có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°42'27.0"

106°30'30.0"

17°42'23.4"

106°30'36.7"

 
  1. Độ sâu:

            Độ sâu vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Cửa Gianh – Quảng Bình được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt -9,5m (âm chín mét rưỡi).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ khi ra, vào neo đậu tại vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch Cửa Gianh – Quảng Bình phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50017, V14N0017;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website