thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình


QBH - 14 - 2017

 

Vùng biển

: Quảng Bình

Tên  luồng

: Hòn La

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn La do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 17/8/2017. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Độ sâu luồng và vùng quay tàu cảng Hòn La - Quảng Bình được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

            1. Luồng tàu

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 7,7 m (âm bảy mét bảy).

            2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R =108m, tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O

17°56'18.0"

106°30'57.9"

17°56'14.4"

106°31'04.6"

 

độ sâu đạt:  -7,8 m (âm bảy mét tám).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website