thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình


QBH - 24 - 2020

 

Vùng biển

: Quảng Bình

Tên  luồng

: Hòn La

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn La hoàn thành ngày 24/11/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn La – Quảng Bình (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          1. Luồng tàu:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -7,7m (âm bảy mét bảy).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,1m, tại khu vực giáp biên phía Đông vùng quay tàu;

- Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,0m, tại khu vực giáp biên phía Tây Bắc vùng quay tàu.

          2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R =108m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

17°56'18,0"

106°30'57,9"

17°56'14,4"

106°31'04,6"

 

độ sâu đạt: -7,7m (âm bảy mét bảy).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,3m, tại biên phía Tây vùng quay tàu, dài khoảng 160m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 30m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên./.

          Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50016, V14N0016.

Bản dấu đỏLiên kết website