thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình


QBH - 19 - 2019

 

Vùng biển

: Quảng Bình

Tên  luồng

: Hòn La

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hòn La hoàn thành ngày 13/11/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Hòn La – Quảng Bình, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

            1. Luồng tàu

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 7,8 m (âm bảy mét tám).

            2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R =108m, tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O

17°56'18.0"

106°30'57.9"

17°56'14.4"

106°31'04.6"

 

độ sâu đạt:  -7,8 m (âm bảy mét tám).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,7m, tại khu vực phao số 6, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hòn La - Quảng Bình đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn;

                     - Hải đồ cần cập nhật: VN50016, V14N0016.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website