thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Gianh – Quảng Bình


QBH - 15 - 2019

       Vùng biển                :  Quảng Bình

       Tên luồng                :  Cửa Gianh

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 16/9/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: -2,1m (âm hai mét mốt).

Lưu ý:

+ Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,1m, nằm về phía biên phải luồng, có chiều dài khoảng 25m, cách thượng lưu phao số 1 khoảng 195m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m;

+ Dải có độ sâu nhỏ nhất -1,8m, nằm về phía biên trái luồng, có chiều dài khoảng 23m, cách thượng lưu phao số 2 khoảng 100m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m;

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

         Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50017, V14N0017;

                       - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website