thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Gianh – Quảng Bình


QBH - 06 - 2019

        Vùng biển                :  Quảng Bình

        Tên luồng                 :  Cửa Gianh

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 13/5/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Gianh - Quảng Bình như sau:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 70m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: -4,2m (âm bốn mét hai).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -3,4m đến 4,0m, nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 2 khoảng 80m đến thượng lưu phao số 2 khoảng 370m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 25m;

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

           Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

         Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50017, V14N0017;

                       - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website