thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Thuận Phát 08 bị đắm vùng biển Hà Tĩnh - Quảng Bình


 QBH-29-2016

Vùng biển

: Hà Tĩnh - Quảng Bình

 

Căn cứ công văn số 512/CVHHQB-AT&TTHH ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình về việc tàu Thuận Phát 08 bị đắm; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Thuận Phát 08 bị đắm tại vị trí có tọa độ địa lý gần đúng như sau:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°25'03.6"

107°10'53.3"

18°25'00.0"

107°11'00.0"

 

          Vị trí tàu đắm nằm cách Mũi Ròn - Quảng Bình khoảng 46 hải lý về phía Đông Bắc, tại vị trí tàu đắm độ sâu mặt đáy biển khoảng -60m (âm sáu mươi mét) theo Hải đồ số hiệu IA-300-02 do Hải quân nhân dân Việt Nam xuất bản năm 1989.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thủy hoạt động ngoài khơi vùng biển Quảng Bình tăng cường cảnh giới và đi tránh xa khu vực tàu đắm nói trên ít nhất 01 hải lý.

Bản dấu đỏLiên kết website