thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Vị trí xác tàu Hải Hà 36 đắm


Số: 600 / TBHH-CT.BĐATHHI

 

NAN-07-2007

 

Vùng biển

: Nghệ An

Căn cứ bình đồ độ sâu do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 121 đo đạc và hoàn thành ngày 17/5/2007, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:

Tàu Hải Hà 36 thuộc Công ty TNHH Hải Hà, Thái Bình chìm tại tọa độ:

Tên

Điểm

Tọa độ hệ VN-2000

Tọa độ hệ WSG-84

Tọa độ hệ hải đồ

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Mũi

19o04'53"8

106o33'41"5

19o04'50"2

106o33'48"2

19o04'50"8

106o33'30"9

Lái

19o04'53"1

106o33'43"2

19o04'49"5

106o33'49"9

19o04'50"0

106o33'32"6

Điểm cạn nhất trên xác tàu đạt -28,0m (âm hai tám mét)


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website