thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu luồng vào bến cảng 10.000DWT cảng xăng dầu DKC


NAN-04-2019

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Luồng vào bến 10.000DWT cảng xăng dầu DKC

Căn cứ đơn đề nghị số 39/2019/TMĐ-DKC ngày 05/3/2019 của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức về việc ra thông báo hàng hải thiết lập hệ thống phao báo hiệu dẫn luồng vào bến cảng xăng dầu DKC hạng mục bến cảng 10.000DWT thuộc dự án đầu tư xây dựng tổng kho xăng dầu DKC và các sản phẩm sau dầu mỏ;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu luồng vào bến cảng 10.000DWT cảng xăng dầu DKC như sau:

1. Phao báo hiệu XD5 (báo hiệu phía phải luồng)

- Vị trí: Nằm bên phải luồng.

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°50'13.0"

 105°43'27.1"

 18°50'09.3"

 105°43'33.8"

 

- Tác dụng                : Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu.

a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng              : Hình tháp lưới;

- Màu sắc                 : Màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh        : Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu                   : Chữ số “XD5” màu trắng;

- Chiều cao toàn bộ  : 4,7m tính đến mặt nước;

b. Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng  : Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 2,5 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực         : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

2. Phao báo hiệu  S2:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°50'17.1"

 105°43'22.5"

 18°50'13.5"

 105°43'29.2"

 

- Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Nam, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Nam của báo hiệu.

a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp;

- Màu sắc: Nửa phía trên màu vàng, nửa phía dưới màu đen;

- Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh nón hướng xuống dưới;

- Số hiệu: Chữ số “ S2” màu đỏ trên nền vàng;

- Chiều cao toàn bộ: 4,7m tính đến mặt nước;

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm:- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm 6 với một chớp dài chu kỳ 15,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

3. Phao báo hiệu N:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°50'08.2"

 105°43'21.8"

 18°50'04.6"

 105°43'28.5

- Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Bắc, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Bắc của báo hiệu.

a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp;

- Màu sắc: Nửa phía trên màu đen, nửa phía dưới màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh nón hướng lên trên;

- Số hiệu: Chữ “N” màu trắng trên nền đen;

- Chiều cao toàn bộ: 4,7m tính đến mặt nước;

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp đơn nhanh chu kỳ 1,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

4. Phao báo hiệu E:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°50'12.6"

 105°43'10.4"

 18°50'09.0"

 105°43'17.1"

- Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Đông, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Đông của báo hiệu.

a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu đen với một dải màu vàng nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

- Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón nối tiếp nhau;

- Số hiệu: Chữ “E” màu đỏ trên nền vàng;

- Chiều cao toàn bộ: 4,7m tính đến mặt nước.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3 chu kỳ 10,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

       Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, VN4N0014;

                    - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website