thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc thay đổi vị trí phao số 1A luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An


NAN - 38 - 2017

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng             : Cửa Lò

Tên báo hiệu        : Phao số 1A

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°49'52.8"

105°44'17.8"

18°49'49.3"

105°44'24.5"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ và Xí nghiệp khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc điều chỉnh vị trí phao số 1A luồng hàng hải Cửa Lò.

  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thay đổi vị trí phao số 1A:

  • Phao số 1A được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ địa lý như sau:

          Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°49'54.8"

105°44'17.9"

18°49'51.2"

105°44'24.7"

 
  • Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.
  • HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Lò khi đi qua khu vực cặp phao 1A, 2A hành trình về phía phải tuyến luồng sát phao 1A để tránh xa vị trí tàu Hồng Anh 69 bị đắm phía biên trái luồng./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website