•    Nghệ An

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 2 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN - 13 - 2017

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng             : Cửa Hội - Bến Thủy

Tên báo hiệu        : Phao số 2

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°47'30.5"

105°46'26.8"

18°47'26.9"

105°46'33.5"

 

        Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 17/7/2017.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-031.3550 517

Fax: +84-031.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website