thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu Hòn Lố luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An


NAN - 12 - 2017

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng             : Cửa Lò

Tên báo hiệu        : Đăng tiêu Hòn Lố

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°50'00.0"

105°43'42.4"

18°49'56.4"

105°43'49.1"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố đăng tiêu Hòn Lố luồng hàng hải Cửa Lò.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Đăng tiêu Hòn Lố luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 17/7/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website