thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 10 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN - 30 - 2017

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng             : Cửa Hội - Bến Thủy

Tên báo hiệu        : Phao số 10

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°45'15.7"

105°44'39.2"

18°45'12.1"

105°44'45.9"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 10 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 10 luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số: 267/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 27/9/2017 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website