thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc khu vực thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Lò


NAN - 11 - 2018

Vùng biển         : Nghệ An

Tên luồng          : Cửa Lò

Căn cứ các văn bản số 786/CVHHNA-PC ngày 08/11/2018, 793/CVHHNA-PC ngày 12/11/2018  của Cảng vụ hàng hải Nghệ An về việc cho phép các phương tiện tiến hành hoạt động thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Lò năm 2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Lò như sau:

1. Khu vực thi công:

Từ hạ lưu cặp phao số 1A, 2A khoảng 800m đến hết Bến số 1,2 luồng hàng hải Cửa Lò.

2. Thời gian thi công: Từ ngày 19/11/2018 đến hết tháng 12/2018.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

1

HP-4504

Tàu hút phun

2

HP-4099

Tàu bơm hút cát

3

HP-4731

Máy đào gầu dây

4

HP-4411

Sà lan tự hành

5

HP-2808

Sà lan tự hành

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Lò chú ý tăng cường cảnh giới, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏ

 Liên kết website