thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc điều chỉnh vị trí phao 9B luồng hàng hải Cửa Lò


NAN-17-2018

 

Vùng biển

Tên luồng

: Nghệ An

: Cửa Lò

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: 9B

      

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°49'53.3"

105°42'21.4"

18°49'49.7"

105°42'28.2"

 

       Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ, Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc hoàn thành công tác điều chỉnh phao báo hiệu 9B trên luồng hàng hải Cửa Lò;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu 9B trên luồng hàng hải Cửa Lò được điều chỉnh về trị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°49'55.1"

105°42'22.5"

18°49'51.5"

105°42'29.2"

 

       Các đặc tính khác của phao báo hiệu 9B không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Lò đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, VN4N0014;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website