thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu TC1, TC2, TC3, TC4 khống chế khu vực thi công khoan khảo sát địa chất dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội QL8B


NAN- 03-2018

 

Vùng biển:

Nghệ An

Tên luồng:

Cửa Hội - Bến Thủy

Tên báo hiệu:

TC1, TC2, TC3, TC4

  Tọa độ địa lý:

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TC1

18°45'21.7"

105°44'41.1"

18°45'18.1"

105°44'47.8"

TC2

18°45'18.3"

105°44'43.1"

18°45'14.7"

105°44'49.9"

TC3

18°45'08.0"

105°44'29.2"

18°45'04.4"

105°44'35.9"

TC4

18°45'06.2"

105°44'32.7"

18°45'02.6"

105°44'39.5"

 

            Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thu hồi các phao báo hiệu TC1, TC2, TC3, TC4 khống chế khu vực thi công khoan khảo sát địa chất dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội QL8B.

            Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu các phao báo hiệu TC1, TC2, TC3, TC4 khống chế khu vực thi công khoan khảo sát địa chất dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội QL8B chấm dứt hoạt động từ ngày 06/3/2018.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website