thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 2A luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN-28-2020

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Cửa Hội - Bến Thủy

: Phao số 2A

:

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

độ (N)

Kinh độ (E)

độ (N)

Kinh độ (E)

18°47'17.4"

105°46'16.0"

18°47'13.8"

105°46'22.7"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 2A luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2A luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy bị sự cố đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 17/10/2020.

Bản dấu đỏLiên kết website