thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu số 6 và thay đổi số hiệu phao báo hiệu số 8 luồng hàng hải Cửa Lò


NAN-02-2018

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Lò

Tên báo hiệu

: Phao số 6, 8

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu số 6 và đánh số lại phao báo hiệu số 8 luồng hàng hải Cửa Lò; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu số 6:

Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

P6

18°49'57.5"

105°42'47.1"

18°49'53.9"

105°42'53.8"

 

Phao báo hiệu số 6 luồng hàng hải Cửa Lò đã chấm dứt hoạt động từ ngày 12/02/2018.

2. Thay đổi số hiệu phao báo hiệu số 8:

Phao báo hiệu số 8 luồng hàng hải Cửa Lò được đổi số hiệu thành số 6 từ ngày 12/02/2018, các đặc tính khác của phao không thay đổi.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website