thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu khống chế khu vực thi công xây dựng công trình bến cảng thuộc dự án Tổng kho xăng dầu DKC


NAN-27-2017

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Lò

Tên báo hiệu

: CL1, CL4, CL5

 Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

CL1

18°50'29,7"

105°43'50,8"

18°50'26,1"

105°43'57,5"

CL4

18°50'05,0"

105°43'55,8"

18°50'01,4"

105°44'02,6"

CL5

18°50'15,2"

105°44'19,9"

18°50'11,6"

105°44'26,6"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu khống chế khu vực thi công xây dựng công trình bến cảng thuộc dự án Tổng kho xăng dầu DKC.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu CL1, CL4, CL5 khống chế khu vực thi công xây dựng công trình bến cảng thuộc dự án Tổng kho xăng dầu DKC chấm dứt hoạt động từ ngày 19/9/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website