thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA-13-2019

 

Vùng biển

: Thanh Hoá

Tên luồng

: Nghi Sơn

            Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa được Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 07/6/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Độ sâu luồng tàu

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải:

          - Đoạn từ phao số 0 đến vùng quay tàu bến 2, độ sâu đạt: -9,3m (âm chín mét ba).

          Lưu ý:

- Dải cạn nằm về phía biên phải luồng có chiều dài khoảng 500m từ thượng lưu phao số 1 khoảng 780m đến hạ lưu phao số 3 khoảng 400m, có độ sâu hạn chế từ -8,3m đến -9,0m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 12m;

          - Dải cạn nằm về phía biên phải luồng có chiều dài khoảng 200m từ thượng lưu phao số 2 khoảng 1200m đến hạ lưu phao số 4 khoảng 200m, có độ sâu hạn chế từ -9,0m đến -9,2m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 6m;

          - Đoạn từ vùng quay tàu bến số 1 đến hết bến số 4, độ sâu đạt:  -10,7m (âm mười mét bảy).

2. Độ sâu vùng quay tàu

a. Vùng quay tàu bến số 2:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 2 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m,  tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°18'24.7"

 105°49'02.6"

 19°18'21.1"

 105°49'09.4"

 

        Độ sâu đạt: -10,4m (âm mười mét tư).

b. Vùng quay tàu bến số 1:

        Trong phạm vi vùng quay tàu bến số 1 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi các điểm có toạ độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BT10

19°18'29.2"

105°48'58.2"

19°18'25.6"

105°49'04.9"

BT11

19°18'36.1"

105°48'55.4"

19°18'32.6"

105°49'02.1"

C

19°18'38.0"

105°49'00.5"

19°18'34.4"

105°49'07.2"

B

19°18'31.0"

105°49'03.3"

19°18'27.5"

105°49'10.0"

 

            Độ sâu đạt: -7,8m (âm bảy mét tám).

c. Vùng quay tàu trước bến số 3, 4,5:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 3, 4, 5 cảng Nghi Sơn được giới hạn bởi đường tròn bán kính 167,5m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°18'51.9"

105°48'50.0"

19°18'48.4"

105°48'56.8"

 

        Độ sâu đạt: -9,7m (âm chín mét bảy).

Lưu ý:  Điểm cạn có độ sâu -9,3m nằm cách phao N14 khoảng 20m về phía Bắc lấn vào vùng quay tàu khoảng 3m. 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải vào cảng Nghi Sơn - Thanh Hoá đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012, VN40013, V14N0013;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website