thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch và khu neo đậu, chuyển tải Hòn Ngư tại Cửa Lò


NAN - 14 - 2018

          Vùng biển               : Nghệ An

          Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch và khu neo đậu, chuyển tải Hòn Ngư tại Cửa Lò do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 15/11/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch và khu neo đậu, chuyển tải Hòn Ngư tại Cửa Lò như sau:

  1. Phạm vi:

          Phạm vi vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch và khu neo đậu, chuyển tải Hòn Ngư tại Cửa Lò được giới hạn bởi đường tròn bán kính 0,5 hải lý với tâm là điểm CL-PS1 có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

CL-PS1

18°48'30.0"

105°45'12.0"

18°48'26.4"

105°45'18.7"

 
  1. Độ sâu:

          Độ sâu vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch và khu neo đậu, chuyển tải Hòn Ngư tại Cửa Lò được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

          - Nửa hình tròn về phía Đông Bắc, độ sâu đạt: -7.4m (âm bảy mét tư);

          - Nửa hình tròn về phía Tây Nam, độ sâu đạt: -6.1m (âm sáu mét mốt);

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ khi ra, vào neo đậu tại các vùng nước trên phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Nghệ An; đồng thời lưu ý trong khu vực tồn tại 06 phao báo hiệu được đánh số từ P005 đến P010./.

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ http://www.vms-north.vn;

              - Hải đồ ảnh hưởng: VN50014, VN4N0014.

Bản dấu đỏLiên kết website