thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu, vùng nước đậu tàu và vùng nước trước bến 10.000DWT cảng xăng dầu DKC


NAN-13-2019

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Luồng vào bến 10.000DWT cảng xăng dầu DKC

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 215/TMĐ/CV ngày 25/11/2019 của Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu, vùng nước đậu tàu và vùng nước trước bến 10.000DWT cảng xăng dầu DKC, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”như sau:

1. Luồng tàu:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 85m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -6,3m (âm sáu mét ba).

2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 225m,  tâm vùng quay có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°50'12.6"

 105°43'20.8"

 18°50'09.1"

 105°43'27.6"

 

  Độ sâu đạt: -6,3m (âm sáu mét ba).

3. Vùng nước đậu tàu đến vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên

điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

N16

18°50'14.2"

105°43'11.2"

18°50'10.7"

105°43'17.9"

N17

18°50'12.6"

105°43'11.2"

18°50'09.0"

105°43'17.9"

N18

18°50'08.9"

105°43'20.2"

18°50'05.3"

105°43'26.9"

N21

18°50'14.2"

105°43'17.4"

18°50'10.6"

105°43'24.1"

 

Độ sâu đạt: -6,3m (âm sáu mét ba).

4. Vùng nước trước bến 10.000DWT:

Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên

điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

N14

18°50'16.3"

105°43'17.4"

18°50'12.7"

105°43'24.1"

N15

18°50'16.4"

105°43'11.2"

18°50'12.8"

105°43'17.9"

N16

18°50'14.2"

105°43'11.2"

18°50'10.7"

105°43'17.9"

N21

18°50'14.2"

105°43'17.4"

18°50'10.6"

105°43'24.1"

 

Độ sâu đạt: -7,0m (âm bảy mét)

Lưu ý:

- Dải cạn tại khu vực điểm N14, có độ sâu nhỏ nhất -6,7m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 5m.

- Dải cạn tại khu vực thượng lưu bến, từ điểm N15 về phía hạ lưu khoảng 65m, có độ sâu nhỏ nhất -6,5m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 7m.

HƯỚNG DN HÀNG HI

  Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng vào bến 10.000DWT cảng xăng dầu DKC đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

       Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website