thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò - Nghệ An


NAN - 08- 2018

Vùng biển             : Nghệ An

Tên luồng             : Cửa Lò

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Lò được hoàn thành ngày 19 tháng 6 năm 2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Lò (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          1. Luồng tàu:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -6,2m (âm sáu mét hai).

Lưu ý:  Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -5,6m, tại phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 2 khoảng 220m đến thượng lưu phao số 4 khoảng 140m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

          2. Vùng quay trở tàu trước cảng

          Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 220m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°49'51.3"

 105°42'19.8"

 18°49'47.7"

 105°42'26.5"

 

          Độ sâu đạt: -6,2m (âm sáu mét hai).

                       HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Lò đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng. Tăng cường cảnh giới, đi về bên phải luồng khi đi qua phao báo hiệu N khống chế vị trí tàu Hồng Anh 69 đắm./.

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50014, V14N0014

Bản dấu đỏLiên kết website