thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN-04-2018

 

Vùng biển

: Nghệ An

Tên luồng

: Cửa Hội - Bến Thủy

Đoạn luồng

: Từ phao số 0 đến phao số 8

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng Cửa Hội - Bến Thủy, đoạn từ phao số 0 đến phao số 8  được đo đạc và hoàn thành ngày 07/3/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

          Độ sâu luồng hàng hải Cửa Hội - Bến thủy, đoạn từ phao số 0 đến phao số 8 được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”, Atrong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 60m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải đạt: -2,1m (âm hai mét mốt).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Cửa Hội - Bến Thủy đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website