thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu cho tàu có trọng tải đến 70.000DWT tại khu vực Cửa Lò, Nghệ An


NAN - 18 - 2018

          Vùng biển              : Nghệ An

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 893/CVHHNA-PC ngày 24/12/2018 của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của khu neo đậu cho tàu có trọng tải đến 70.000DWT tại khu vực Cửa Lò, Nghệ An, như sau:

          Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

18°50'30.7"

105°48'23.3"

18°50'27.2"

105°48'30.0"

A2

18°50'30.3"

105°49'37.5"

18°50'26.7"

105°49'44.2"

A3

18°50'02.7"

105°49'37.4"

18°49'59.1"

105°49'44.1"

A4

18°50'03.1"

105°48'23.1"

18°49'59.6"

105°48'29.9"

 

          Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: -13.1m (âm mười ba mét mốt).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ khi ra, vào, neo đậu tại các vùng nước trên phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Nghệ An./.

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử, địa chỉ http://www.vms-north.vn

                     - Hải đồ cần cập nhật: VN50014, VN4N0014.

Bản dấu đỏLiên kết website