thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về độ sâu luồng tàu, vùng neo đậu tàu và khu neo đậu tàu Bến phao Xăng dầu Nghi Hương - Nghệ An


            NAN - 22 - 2017

            Vùng biển                  : Nghệ An

            Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 2240/PLXNA ngày 08/8/2017 của Công ty Xăng dầu Nghệ An; bình đồ độ sâu luồng tàu, vùng neo đậu tàu và khu neo đậu tàu bến phao Xăng dầu Nghi Hương được Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 09 tháng 8 năm 2017;

            Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo độ sâu luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu bến phao Xăng dầu Nghi Hương - Nghệ An, được xác định bằng máy hồi âm tần số 200Khz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Luồng tàu:

Trong phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -6.4m (âm sáu mét tư)        

2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu, bán kính quay trở 140m, tâm có toạ độ :

Tâm

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

O

18°48'29.2"

105°44'28.4"

18°48'25.6"

105°44'35.1"

 

Độ sâu đạt được : -5,8m (âm năm mét tám).

3. Vùng đậu tàu:

Trong  phạm vi vùng đậu tàu chiều dài 212 m , chiều rộng 84 m, được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

G

18°48'23.4"

105°44'28.4"

18°48'19.8"

105°44'35.1"

H

18°48'27.5"

105°44'34.2"

18°48'23.9"

105°44'40.9"

M

18°48'25.3"

105°44'35.9"

18°48'21.7"

105°44'42.7"

N

18°48'21.2"

105°44'30.1"

18°48'17.6"

105°44'36.8"

 

Độ sâu đạt được : -6,0m (âm sáu mét).

Bản dấu đỏLiên kết website