thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nghệ An

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là 02 silo xi măng bị chìm tại khu vực luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy


NAN-21-2020

Vùng biển

Tên luồng

: Nghệ An

: Cửa Hội - Bến Thủy

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc 02 silo xi măng bị chìm tại khu vực luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là 02 silo xi măng (đường kính 3,5m, chiều dài 15m) bị chìm tại khu vực luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy tại vị trí có tọa độ gần đúng như sau:

Mô tả

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Silo xi măng 1

18°47'17.9"

105°46'14.6"

18°47'14.3"

105°46'21.3"

Silo xi măng 2

18°47'28.4"

105°46'16.2"

18°47'24.8"

105°46'22.9"

 

- Vị trí silo xi măng 1 nằm giữa luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy, khu vực cặp phao số 1, 2A và cách đèn biển Cửa Hội khoảng 1,5 hải lý về phía Đông Bắc;

- Vị trí silo xi măng 2 nằm ngoài luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy, cách biên phải luồng khoảng 100m, cách phao báo hiệu số 1 khoảng 300m về phía hạ lưu và cách đèn biển Cửa Hội khoảng 1,7 hải lý về phía Đông Bắc.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giới và tuân thủ sự điều tiết của cơ quan chức năng.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

                - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website