thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 8 luồng Hải Thịnh - Nam Định


         NĐH - 02 - 2016

       Vùng biển               : Nam Định

       Tên luồng               : Hải Thịnh

       Tên báo hiệu           : Phao số 8

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°01'52.1"

106°12'07.6"

20°01'48.5"

106°12'14.4"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 8 luồng hàng hải Hải Thịnh.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Do sự cố phao báo hiệu số 8 luồng Hải Thịnh-Nam Định đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 12/4/2016.

Bản dấu đỏLiên kết website