thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về việc phục hồi hoạt động phao số 4 luồng Hải Thịnh - Nam Định


         NĐH - 08 - 2015

       Vùng biển               : Nam Định

       Tên luồng               : Hải Thịnh

       Tên báo hiệu           : Phao số 4

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hải đồ IA-100-04

Xuất bản năm 1982

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°59'19.1"

106°11'40.5"

19°59'16.4"

106°11'29.9"

19°59'15.6"

106°11'47.3"

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao số 4 luồng Hải Thịnh-Nam Định.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng Hải Thịnh-Nam Định đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải 81/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18/3/2015 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website