thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, E và thay đổi số hiệu các phao số 8, 9, 10, 11, 12 luồng hàng hải Hải Thịnh


NĐH-08-2016

 

Vùng biển

: Nam Định

Tên luồng

: Luồng hàng hải Hải Thịnh

       Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thu hồi và đánh số lại các báo hiệu trên luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, E

- Tọa độ địa lý:

STT

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

0

19°58'31.8"

106°12'35.0"

19°58'28.2"

106°12'41.8"

2

1

19°58'56.2"

106°12'11.6"

19°58'52.7"

106°12'18.3"

3

2

19°58'54.4"

106°12'08.7"

19°58'50.8"

106°12'15.5"

4

3

19°59'21.7"

106°11'43.2"

19°59'18.1"

106°11'50.0"

5

4

19°59'19.1"

106°11'40.5"

19°59'15.6"

106°11'47.3"

6

5

19°59'34.9"

106°11'28.8"

19°59'31.4"

106°11'35.5"

7

6

19°59'40.2"

106°11'21.0"

19°59'36.6"

106°11'27.8"

8

7

20°00'18.2"

106°11'35.8"

20°00'14.6"

106°11'42.5"

9

W

20°00'05.1"

106°11'32.2"

20°00'01.6"

106°11'38.9"

 

- Các phao báo hiệu nêu trên chấm dứt hoạt động từ ngày 01/8/2016.

2. Thay đổi số hiệu các phao số 8, 9, 10, 11, 12

STT

Số báo hiệu cũ

Số báo hiệu mới

1

8

12

2

9

11

3

10

14

4

11

13

5

12

16

          Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh, đoạn ngoài đi theo tuyến luồng qua cửa Lạch Giang thuộc Dự án WB6 đã được thông báo hàng hải số 171/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 03/6/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website