thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Hải Thịnh - Nam Định


NĐH - 08 - 2019

Vùng biển                  : Nam Định

Tên luồng                  : Hải Thịnh

          Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Hải Thịnh – Nam Định do Xí nghiệp khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 16/9/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Hải Thịnh – Nam Định, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Hải Thịnh - Nam Định có bán kính 0,4 hải lý, tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°56'15.0"

106°12'41.0"

19°56'11.4"

106°12'47.8"

 

            Độ sâu đạt: -10,5m (âm mười mét rưỡi).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: V150010, V14N0010;

        - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website