thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định


NĐH - 01 - 2018

Vùng biển                  : Nam Định

Tên luồng                  : Hải Thịnh

         

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Hải Thịnh được Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 24/01/2018; thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Độ sâu luồng hàng hải Hải Thịnh - Nam Định được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

            - Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 9, 10: trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 115m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt:

-2,2m (âm hai mét hai).

Lưu ý:  Dải cạn nằm về phía biên phải luồng với chiều dài khoảng 400m, tâm dải cạn nằm giữa phao báo hiệu số 5 và phao báo hiệu số 7, có độ sâu hạn chế từ -1.8 m đến -2,0m , khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 8m.

            - Đoạn luồng từ cặp phao số 9, 10 đến thượng lưu nhà máy đóng tàu Thịnh Long: trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -3,1m (âm ba mét mốt).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Thịnh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website