thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Nam Định

Về thông số kỹ thuật luồng Hải Thịnh - Nam Định


NĐH - 10 - 2015

Vùng biển               : Nam Định

Tên luồng               : Hải Thịnh

         

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng Hải Thịnh được đo đạc và hoàn thành ngày 28 tháng 10 năm 2015;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Độ sâu luồng Hải Thịnh - Nam Định được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

- Đoạn luồng từ phao số 0 đến phao số 7, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: +0,5m (dương không mét rưỡi).

- Đoạn luồng từ phao số 7 đến hạ lưu cầu Châu Thịnh, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,1m ( âm hai mét mốt).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Thịnh đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website