thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực tàu Hải An 16 chuyển tải xăng tại bến phao neo Bạch Đằng 3 luồng hàng hải Phà Rừng


HPG-99-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

Tên báo hiệu

: X1, X2

         Căn cứ Báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thiết lập phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực tàu Hải An 16 chuyển tải xăng tại bến phao neo Bạch Đằng 3 trên luồng hàng hải Phà Rừng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực tàu Hải An 16 chuyển tải xăng tại bến phao neo Bạch Đằng 3 trên luồng hàng hải Phà Rừng với các đặc tính như sau:

  • Tọa độ vị trí:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

X1

20°51'24.3"

106°45'28.6"

20°51'20.7"

106°45'35.4"

X2

20°51'31.4"

106°45'24.9"

20°51'27.8"

106°45'31.7"

- Tác dụng: Báo hiệu khống chế khu vực tàu Hải An 16 chuyển tải xăng;

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Toàn thân màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu: Là chữ “X1” và “X2” màu đỏ;

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12s.

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng: 3,8m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Phà Rừng và khu vực bến phao neo Bạch Đằng tăng cường cảnh giới, di chuyển cách xa khi đi qua khu vực tàu Hải An 16 chuyển tải xăng tại bến phao neo Bạch Đằng 3 được khống chế bởi các phao báo hiệu nói trên, tuân thủ theo sự hướng dẫn và điều tiết của các cơ quan chức năng.

Bản dấu đỏ



Liên kết website