thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” báo hiệu bãi đá ngầm Vịnh Lan Hạ


HPG-93-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

 

 

          Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng khi đi qua khu vực bãi đá ngầm tại Vịnh Lan Hạ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” báo hiệu bãi đá ngầm Vịnh Lan Hạ với các đặc tính như sau:

            - Tọa độ địa lý:

Tên

  báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E2

20°42'40.3"

107°05'26.2"

20°42'36.7"

107°05'32.9"

 

- Tác dụng                             : Báo hiệu an toàn phía đông;

- Dải tần hoạt động              : 156 - 162.5 MHz;

- Số nhận dạng (MMSI)       : 995746987;

- Tần suất phát thông tin     : Liên tục.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

              Hải đồ ảnh hưởng VN40001, VN300002.

Bản dấu đỏ



Liên kết website