thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn và thiết bị báo hiệu AIS trên phao báo hiệu số 7 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-55-2019

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Lạch Huyện

Tên báo hiệu         : P7

Tọa độ địa lý và số nhận dạng:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Số nhận dạng

(MMSI)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°42'26.3"

106°58'52.2"

20°42'22.7"

106°58'59.0"

995741971

 

  Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố phao báo hiệu số 7 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn và thiết bị báo hiệu AIS trên phao báo hiệu số 7 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 9/6/2019.

Các đặc tính khác của phao báo hiệu trên không thay đổi.

Ghi chú: -  Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007, VN50008, V14N0008.

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website