thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn trên các tiêu báo hiệu HN3, HN6 đoạn kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng


HPG - 23 - 2019

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên báo hiệu        : HN3, HN6

Tọa độ địa lý:

Tên

báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

HN3

 20°49'11.5"

 106°52'00.4"

 20°49'07.9"

 106°52'07.2"

HN6

 20°48'53.4"

 106°51'22.2"

 20°48'49.8"

 106°51'29.0"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về các tiêu báo hiệu HN3, HN6 luồng hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn báo hiệu ban đêm của các tiêu báo hiệu HN3, HN6 luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 8/4/2019.

Bản dấu đỏLiên kết website