thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị báo hiệu AIS trên phao báo hiệu số 18 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-05-2021

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Lạch Huyện

Tên báo hiệu          : Phao số 18

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°45'51,3"

106°56'01,7"

20°45'47,7"

106°56'08,5"

 

  Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố thiết bị báo hiệu AIS trên phao báo hiệu số 18 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị báo hiệu AIS trên phao báo hiệu số 18 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 19/01/2021.

Các đặc tính khác của phao báo hiệu trên không thay đổi.

Bản dấu đỏLiên kết website