thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu H17 khống chế khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-100-2017

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng      : Lạch Huyện

Tên báo hiệu          : H17

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°43'21.3"

 106°57'50.9"

 20°43'17.7’’

 106°57'57.7’’

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc phao báo hiệu H17 khống chế khu vực thi công gói thầu số 10 – Dự án đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng bị đứt, trôi;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: phao báo hiệu H17 khống chế khu vực thi công gói thầu số 10 – Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 26/9/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website