thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc tạm ngừng hoạt động của phao báo hiệu 12 đoạn luồng Lạch Huyện – luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-116-2017

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên đoạn luồng     : Lạch Huyện

Tên báo hiệu         : 12

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

12

 20°45'39.8"

 106°56'10.7"

20°45'36.2"

106°56'17.5"

    Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thu hồi phao báo hiệu 12 đoạn luồng Lạch Huyện – luồng hải Hải Phòng;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao 12 đoạn luồng Lạch Huyện – luồng hàng hải Hải Phòng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 08/11/2017.

Bản dấu đỏLiên kết website