thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc phục hồi hoạt động thiết bị đèn trên tiêu báo hiệu HN6 đoạn kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng


HPG - 18 - 2020

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên báo hiệu          : HN6

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°48'53.4"

 106°51'22.2"

 20°48'49.8"

 106°51'29.0"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc phục hồi hoạt động thiết bị đèn trên tiêu báo hiệu HN6 đoạn kênh Hà Nam  luồng hàng hải Hải Phòng.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn báo hiệu ban đêm của tiêu báo hiệu HN6 luồng hàng hải Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Nội dung tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn trên tiêu báo hiệu HN6 tại Thông báo hàng hải số: 91/(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08/4/2019 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website