thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu H28 phục vụ thi công gói thầu số 10 – Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng


HPG-15-2019

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Tên báo hiệu          : H28

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°43'04.9"

106°57'27.0"

20°43'01.3"

106°57'33.8"

 

 Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phao báo hiệu H28 khống chế khu vực thi công gói thầu số 10 – Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng bị sự cố đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã công bố thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 59(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 04/3/2019 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website