thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc phục hồi hoạt động phao 50 đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-29-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Bạch Đằng

Tên báo hiệu

: Phao 50

         Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°49'44.1"

106°49'22.2"

20°49'40.6"

106°49'28.9"

 

         Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao số 50 trên đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 50 trên đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã công bố thông báo hàng hải.

         Thông báo hàng hải số 96(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 10/4/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

            Ghi chú:   - Hải đồ ảnh hưởng VN50008, VN4N0008.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website