thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Xăng dầu K99 - Hải Phòng


HPG-101-2017

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

          Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 48-2/ĐN-KV1 ngày 25/9/2017 của Công ty xăng dầu Quân đội khu vực I; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động nạo vét số 1830/CVHHHP-QLC ngày 25/9/2017 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Xăng dầu K99 - Hải Phòng như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét:

Phạm vi thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Xăng dầu K99 Hải Phòng được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°51'16.6"

106°44'33.9"

20°51'13.0"

106°44'40.7"

B

20°51'15.1"

106°44'33.3"

20°51'11.5"

106°44'40.1"

C

20°51'13.1"

106°44'39.4"

20°51'09.5"

106°44'46.2"

D

20°51'14.6"

106°44'40.0"

20°51'11.1"

106°44'46.8"

 

2. Thời gian thi công:

          Dự kiến từ ngày 28/9/2017 đến ngày 14/10/2017.

3. Đặc điểm của các phương tiện thi công:

STT

Số hiệu

Loại phương tiện

Ghi chú

1

HP 2313

Ponton nạo vét

 

2

HP 4204

Sà lan đổ đất

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nạo vét nói trên./.Liên kết website