thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến Cảng Đoạn Xá


HPG-24-2019

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

     

      Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 73/CV ngày 8/4/2019 của Công ty CP Cảng Đoạn Xá; văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động nạo vét số 539/CVHHHP-PC ngày 3/4/2018 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Đoạn Xá như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét duy tu được giới hạn bởi các điểm sau:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°52'10.6"

106°43'01.2"

20°52'07.0"

106°43'07.9"

B

20°52'11.9"

106°43'02.7"

20°52'08.3"

106°43'09.5"

C

20°52'17.0"

106°42'57.9"

20°52'13.4"

106°43'04.7"

D

20°52'15.7"

106°42'56.3"

20°52'12.1"

106°43'03.1"

 

2. Thời gian thi công: Từ ngày 9/4/2019 đến ngày 18/5/2019

3. Các phương tiện tham gia thi công:

 

Stt

Tên phương tiện

Đặc tính

Ghi chú

1

HP-3783

Ponton đặt cẩu

 

2

HP-4761

Sà lan tự hành

 

3

NĐ-2857

Sà lan tự hành

 

4

HP-2096

Sà lan tự hành

Thi công đến ngày

10/5/2019

5

HP-5156

Tàu hút phun

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website