thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc điều chỉnh vị trí các phao 31, 33 đoạn Kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-103-2018

 

Vùng biển

Tên luồng

: Hải Phòng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Kênh Hà Nam

: 31, 33

      

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

31

20°49'16.4"

106°53'14.6"

20°49'12.8"

106°53'21.4"

33

20°49'15.1"

106°52'55.2"

20°49'11.6"

106°53'02.0"

 

       Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ, Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc hoàn thành công tác điều chỉnh các phao 31, 33 trên đoạn Kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao 31, 33 trên đoạn Kênh Hà Nam hàng hải Hải Phòng được điều chỉnh về trị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

31

20°49'16.0"

106°53'18.4"

20°49'12.4"

106°53'25.2"

33

20°49'13.9"

106°52'50.2"

20°49'10.3"

106°52'57.0"

 

       Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

       Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn Kênh Hà Nam luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hướng dẫn của các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú:  Hải đồ ảnh hưởng: VN50003, VN4N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website