thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc điều chỉnh vị trí báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực tàu Việt Thuận 68


HPG-25-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên báo hiệu

: VIET THUAN 68 WRECK

 Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khảo sát, rà quét khu vực tàu Việt Thuận 68 bị đắm;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo điều chỉnh vị trí báo hiệu hàng hải AIS ảo khống chế khu vực tàu Việt Thuận 68 bị đắm về vị trí mới có tọa độ như sau:

   Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°25'51.8"

107°02'58.5"

20°25'48.2"

107°03'05.2"

 

Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hải Phòng tăng cường cảnh giới và đi tránh xa vị trí báo hiệu khống chế tàu đắm nói trên tối thiểu 1 hải lý.

        Thông báo hàng hải này thay thế thông báo số: 54(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08 tháng 3 năm 2018.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website